Atención ao cliente

Body: 

En TRedess cremos que non é suficiente co deseño e desenvolvemento de solucións de difusión de TV fiables e eficientes. Tamén é moi importante proporcionar unha formación e soporte técnico de alta calidade para asegurar que os nosos equipos funcionan ao máximo rendemento e que o cliente obtén o máximo beneficio dos nosos sistemas.

Imagen principal: 

Texto bajo descripción: 

Por defecto, todos os nosos clientes contan co noso servizo de Atención ao Cliente. Condicións particulares de soporte como tempos de resposta e resolución de incidencias, garantía dos equipos, prazos de entrega de repostos, garantía de suministro, almacenamento de equipos en reserva como respaldo para situacións de urxencia, intervencións en emprazamentos, etc., establécense individualmente para cada cliente.

01

Título bloque 1: 
Servizos

Texto bloque 1: 

Os nosos clientes poden pórse en contacto co equipo de Atención ao Cliente a través do correo electrónico: support@tredess.com

Ofrecemos soporte en inglés e español, e unha pronta atención aos incidentes. Dispoñible durante a duración do contrato, inclúe: resolución de cuestións técnicas, tanto xerais coma específicas para os nosos sistemas, xestión de incidencias, xestión de solicitudes de reparación de equipos, en caso de que unha reparación sexa necesaria, e subministración de actualizacións do firmware.

02

Título bloque 2: 
Garantías e coberturas

Texto bloque 2: 

Os equipos TRedess están garantizados a partir da data de entrega ao cliente. Os prazos de garantía así coma as coberturas da mesma establécense de forma contractual entre o cliente e TRedess.

Imagen B2-1: 


03

Título bloque 3: 
Subministración de repostos

Texto bloque 3: 
TRedess traballa en estreita colaboración cos seus clientes, recomendándolles o número necesario de pezas de reposto en función do tamaño do proxecto e outras variables.
04

Título bloque 4: 
Garantía de subministración

Texto bloque 4: 

TRedess comprométese a unha garantía de subministración de despois da finalización do contrato, tempo no que as substitucións dos equipos subministrados ao cliente estará dispoñible, así coma ás actualizacións necesarias de hardware ou firmware que poidan ser necesarias para asegurar un correcto funcionamento.

05

Título bloque 5: 
Intervención en emprazamento

Texto bloque 5: 
TRedess ofrece tamén un servizo de intervención no emprazamento, como apoio ao cliente ou ben para resolver calquera incidencia.